Tầm nhìn
Cho phép các nhà phát triển xây dựng       và mang đến tương lai của dịch vụ tài chính
Sứ mệnh

Mang lại những dịch vụ tài chính tốt nhất với công nghệ hiện đại

  • Giúp các nhà phát triển tiếp cận dễ dàng với Ngân hàng
  • Cung cấp những API đơn giản và thân thiện nhất
Giá trị cốt lõi

Những con người sau dòng code

Tại ACB, chúng tôi là những kỹ sư nhiệt huyết, trẻ trung và năng động

Dung Nguyen

Dung Nguyen

Product Manager
Tan Pham

Tan Pham

Full-stack Engineer
Quang Nguyen

Quang Nguyen

DevOps Engineer
Dung Tran

Dung Tran

Full-stack Engineer