Bạn có thể tạo tài khoản tại đây và kích hoạt tài khoản sau đó đăng nhập vào hệ thống.

Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin Email đã đăng ký trên hệ thống chính xác không. 
Trong trường hợp thông tin Email không chính xác, bạn vui lòng liên hệ tại đây.
Trong trường hợp thông tin Email chính xác, bạn vui lòng kiểm tra email trong hộp thư rác.

Để lấy lại mật khẩu, bạn cần vào đây để lấy  lại mật khẩu.

Bạn cần đăng nhập vào hệ thống ACB ONE CONNECT. Sau đó, chọn hoặc tạo ứng dụng để đăng ký sử dụng sản phẩm.

Bạn có thể truy cập tại đây và chọn ứng dụng đã đăng ký sản phẩm để xem thông tin chi tiết.

Để xem được tài liệu đặc tả của sản phẩm bạn cần đăng nhập vào hệ thống chọn sản phẩm cần tham khảo. Bạn có thể xem danh sách sản phẩm tại đây.

Để kiểm thử sản phẩm của chúng tôi:

- Sản phẩm đăng ký với gói tính năng cần phê duyệt bạn vui lòng gửi yêu cầu cung cấp dữ liệu kiểm thử tại đây. Chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu thông qua email đã đăng ký.

- Sản phẩm không cần chờ phê duyệt bạn có thể kiểm thử sản phẩm theo kịch bản sẵn có.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email oneconnect@acb.com.vn hoặc đăng ký trên form liên hệ tại đây.

Mỗi khách hàng có thể tạo một hoặc nhiều ứng dụng. Mỗi ứng dụng sẽ có một cặp mã định danh Secret ID và Client ID tương ứng. Để chạy thử sản phẩm bắt buộc bạn phải có ứng dụng.
 

Bạn có thể lấy Client Secret bằng cách truy cập vào danh sách ứng dụng. Sau đó chọn vào Thông tin chi tiêt, trên tab credentials nhấn chọn “Đặt lại Client Secret”. 

Bạn có thể thay đổi ứng dụng khi sử dụng sản phẩm nhưng cần liên hệ với chúng tôi tại đây. Sau đó chúng tôi phê duyệt yêu cầu thay đổi của bạn.

Sau khi bạn đã kiểm thử sản phẩm hoàn tất, bạn có thể sử dụng sản phẩm trên Production bằng cách liên hệ tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn theo hình thức liên hệ  đã cung cấp trong vòng 48 giờ làm việc. 

Hiện tại ACB không thu phí dịch vụ kiểm thử trên hệ thống ACB ONE CONNECT.