Danh sách sản phẩm
authen_icon
Authentication
ACB sử dụng phương thức Bearer token hay còn được gọi là token authentication. Bearer token sẽ cho phép truy cập đến một số tài nguyên hoặc url nhất định.
Xem chi tiết
payment_order_icon_2
Chi Hộ
ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ chi hộ giúp các Doanh nghiệp chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.
Xem chi tiết
icon chi lương
Chi Lương
ACB cung cấp dịch vụ chi lương qua Open API nhằm giúp Khách hàng tạo và duyệt lệnh chi lương trên chính hệ thống/phần mềm của khách hàng
Xem chi tiết
Giải pháp QR động
Giải Pháp QR Động
ACB cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp QR Code động là giải pháp thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật với mã QR Code được tạo theo từng đơn hàng chứa sẵn thông tin của đơn hàng và thông tin tài khoản thụ hưởng của doanh nghiệp. Đồng thời kết hợp tính năng thông báo thanh toán thành công đến phần mềm quản lý/nhân viên bán hàng, hỗ trợ thông tin gạch nợ tự động, thống kê đối soát giao dịch đã thanh toán.
Xem chi tiết
va_icon
Tài Khoản Định Danh
Tài Khoản Định Danh là một giải pháp công nghệ số giúp Doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu, trong đó có sự liên kết giữa một Tài Khoản thanh toán chính của Doanh nghiệp với tập hợp các Tài Khoản Định Danh.
Xem chi tiết
account_infor_icon_01
Thông Tin Tài Khoản
Thông qua các API liên quan đến tài khoản, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết như số dư tài khoản, lịch sử giao dịch theo một khoảng thời gian nhất định,...
Xem chi tiết
beneficiary_logo
Truy Vấn Thông Tin Thụ Hưởng
Thông qua các API này người dùng có thể truy vấn các thông tin người thụ hưởng qua số thẻ, thông tin người thụ hưởng qua tài khoản 
Xem chi tiết
ewallet_icon
Ví Điện Tử
ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ giúp Khách hàng liên kết ví điện tử và thực hiện giao dịch ví thông qua việc sử dụng các API.
Xem chi tiết
transaction_notification_icon
Thông Báo Giao Dịch
ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông báo giao dịch (ghi nợ hoặc ghi có) tức thời và tổng hợp các giao dịch theo ngày.
Xem chi tiết
category_icon
Danh Mục
ACB cung cấp bộ API tiện ích giúp Doanh nghiệp có thể truy vấn các thông tin danh mục ngân hàng, ATM,...
Xem chi tiết