Hướng dẫn các bước sử dụng hệ thống ACB ONE CONNECT.
Bước 1: Khách hàng đăng ký tài khoản người dùng để đăng nhập vào hệ thống ACB ONE CONNECT

•    Khách hàng thao tác như sau:

- Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ACB trên form đăng ký (ưu tiên sử dụng email của tổ chức)

- Đồng ý với thỏa thuận sử dụng hệ thống kiểm thử hệ thống ACB ONE CONNECT

- Nhập mã CAPTCHA

- Tạo tài khoản.

•    ACB sẽ gửi cho Khách hàng một Email kích hoạt tài khoản người dùng qua mail Khách hàng đăng ký với ACB

- Khách hàng bấm vào link trong Email để kích hoạt tài khoản và đăng nhập vào hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT

- Email này có thời hạn trong vòng 48 giờ. 

(Lưu ý: Nếu bạn không nhận được Email hãy kiểm tra thư mục rác)

bươc 1

 

Khách hàng đăng nhập vào hệ thống để tham khảo 

Bước 2: Khách hàng đăng ký ứng dụng

Để đăng ký và sử dụng Sản phẩm cúa ACB. Khách hàng phải tạo ứng dụng để lấy cặp mã hóa ứng dụng ClientID và Secret ID.

Để tạo mới một ứng dụng mới Khách hàng thao tác như sau:

•    Khách hàng cung cấp thông tin

- Đăng nhập vào hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT

- Bấm chọn “Ứng dụng” trên thanh công cụ

- Điền đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu của ACB

           + Tên Ứng dụng: Tên đặt tự do nhằm giúp Khách hàng dễ dàng quản lý 

           + Mô tả: Khách hàng mô tả ứng dụng 

           + Nhập mã CAPTCHA

- Tạo Ứng dụng

buoc 2

•    ACB khởi tạo cặp mã hóa Ứng dụng Client ID và Secret ID

- Khách hàng nhận cặp mã hóa Ứng dụng Client ID và Secret ID

(Lưu ý: Khách hàng phải lưu 2 thông số này vào hệ thống của Khách hàng)

buoc 4

 

Bước 3: Đăng ký sử dụng Sản phẩm trên hệ thống kiểm thử ACB ONE CONNECT

•    Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm 

- Khách hàng bấm “Danh mục sản phẩm” 

- Chọn Ứng dụng liên kết để sử dụng kiểm thử sản phẩm

buoc 5

•    ACB sẽ gửi email xác nhận đã nhận yêu cầu 

- Khách hàng có thể bấm vào link liên kết trong email để kiểm tra trạng thái đăng ký

•    ACB sẽ xác thực thông tin đăng ký sử dụng kiểm thử Sản phẩm của Khách hàng

- Khách hàng nhận được điện thoại xác thực yêu cầu theo quy định từng thời ký của ACB

        Lưu ý: Trong trường hợp ACB không liên hệ được với Khách hàng trong vòng 48 giờ. Yêu cầu của Khách hàng sẽ bị từ chối phê duyệt

Bước 4: Yêu cầu cung cấp dữ liệu kiểm thử

Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ACB

-    Mã Ứng dụng (Client ID): Khách hàng chọn tên ứng dụng 

-    Sản phẩm kiểm thử: Khách hàng chọn sản phẩm muốn kiểm thử

-    Môi trường: Khách hàng chọn môi trường kiểm thử

-    URL callback: là đường dẫn phản hồi thông tin qua API

-    Nội dung yêu cầu: Khách hàng nhập thông tin chi tiết yêu cầu

buoc 6

ACB sẽ gửi cho Khách hàng một email xác nhận yêu cầu của Khách hàng và ACB sẽ gửi thêm một email đính kèm Data test cho Khách hàng

email

 

-    Khách hàng lưu data test để thực hiện kiểm thử theo bước 5

Bước 5: Khách hàng trải nghiệm sản phẩm

Khách hàng có thể thử nghiệm dịch vụ trên trang hệ thống ACB ONE CONNECT với các bước như sau:

-    Khách hàng chọn sản phẩm vừa đăng ký kiểm thử 

-    Để trải nghiệm trực tiếp API, khách hàng chọn vào tab "try it" trên màn hình đặc tả API.

-    Khách hàng chọn khởi tạo giao dịch 

7.1

 

Sau đó chọn “Try it”

7.2

 

Khách hàng thực hiện “Get Token”

8

 

 

Sau đó sẽ thao tác như sau:

Header:

9

Body request:

10