account_infor_icon_01

Thông Tin Tài Khoản

Tổng quan

Thông qua các API liên quan đến tài khoản, người dùng có thể truy xuất các thông tin chi tiết như số dư tài khoản, lịch sử giao dịch theo một khoảng thời gian nhất định,...
Phiên bản 2.0.1 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


  • Truy vấn danh sách giao dịch 1.0.1
  • Truy vấn thông tin số dư của tài khoản trích tiền 1.0.0
  • Truy vấn lịch sử giao dịch 1.0.0

Tính năng chính

account_infor_icon_1
 
Truy vấn lịch sử giao dịch
account_infor_icon_2
 
Truy vấn số dư tài khoản