transaction_notification_icon

Thông Báo Giao Dịch

Tổng quan

ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ thông báo giao dịch (ghi nợ hoặc ghi có) tức thời và tổng hợp các giao dịch theo ngày.
Phiên bản 1.0.0 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


  • Thông báo giao dịch ghi có/ ghi nợ cho khách hàng của ACB 1.0.0

Tính năng chính

transaction_noti_realtime
 
Thông báo giao dịch ngay lập tức
transaction_noti_report
 
Tổng hợp thông báo giao dịch của ngày