category_icon

Danh Mục

Tổng quan

ACB cung cấp bộ API tiện ích giúp Doanh nghiệp có thể truy vấn các thông tin danh mục ngân hàng, ATM,...
Phiên bản 1.0.0 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


  • Truy vấn danh sách mã ngân hàng thụ hưởng 1.0.0

Tính năng chính

category_icon_1
 
Truy vấn danh mục