ewallet_icon

Ví Điện Tử

Tổng quan

ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ giúp Khách hàng liên kết ví điện tử và thực hiện giao dịch ví thông qua việc sử dụng các API.
Phiên bản 1.0.2 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


Có 12 APIs

  • Xác thực và hoàn tất liên kết ví điện tử 1.0.1
  • Hủy liên kết ví điện tử 1.0.0
  • Truy vấn thông tin tình trạng giao dịch 1.0.0
  • Truy vấn danh sách tất cả giao dịch ví 1.0.0
  • Xác thực giao dịch rút tiền từ ví 1.0.0