payment_order_icon_2

Chi Hộ

Tổng quan

ACB cung cấp dịch vụ hỗ trợ chi hộ giúp các Doanh nghiệp chuyển tiền nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.
Phiên bản 2.0.5 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


Có 6 APIs

  • Thông báo kết quả xử lý gói giao dịch 1.0.2
  • Xác thực gói giao dịch 1.0.1
  • Thông báo kết quả kiểm tra gói giao dịch 1.0.1
  • Truy vấn các gói giao dịch đã được tạo 1.0.0
  • Truy vấn chi tiết giao dịch trong gói 1.0.0

Tính năng chính

payment_order_icon_1
 
Chuyển khoản theo danh sách
payment_order_icon_2
 
Chi hộ lương, hoa hồng
payment_order_icon_3
 
Chuyển khoản giao dịch đơn lẻ