Giải pháp QR động

Giải Pháp QR Động

Tổng quan

ACB cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp QR Code động là giải pháp thanh toán nhanh chóng, tiện lợi, an toàn và bảo mật với mã QR Code được tạo theo từng đơn hàng chứa sẵn thông tin của đơn hàng và thông tin tài khoản thụ hưởng của doanh nghiệp. Đồng thời kết hợp tính năng thông báo thanh toán thành công đến phần mềm quản lý/nhân viên bán hàng, hỗ trợ thông tin gạch nợ tự động, thống kê đối soát giao dịch đã thanh toán.
Phiên bản 1.0.3 Cập nhật mới nhất

Gói tính năng

Để đăng ký, bạn phải tạo tài khoản hoặc đăng nhập.

Mặc định2 rate limits *

Đăng ký

Mặc định


  • Khởi tạo QR Code 1.0.1
  • Truy vấn giao dịch QR Code 1.0.2
  • Thông báo trạng thái giao dịch QR Code 1.0.2
  • Thông báo danh sách giao dịch QR Code 1.0.2